دانلود اسلید

نظرسنجی ها

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی ( ۱۰ )
عالی - 55.56%عالی - 55.56%عالی - 55.56%۵۵.۵۶%
خوب ( ۳ )
خوب - 16.67%خوب - 16.67%خوب - 16.67%۱۶.۶۷%
معمولی ( ۱ )
معمولی - 5.56%معمولی - 5.56%معمولی - 5.56%۵.۵۶%
بد ( ۴ )
بد - 22.22%بد - 22.22%بد - 22.22%۲۲.۲۲%
مجموع نظرسنجی ها: ۱۸

[ دیگر نظرسنجی ها ]
پیامی تا کنون ثبت نشده است.

اسلید ویژه


نظر سنجی

اوپن اسلید 1.2 را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار عالی
خوب
معمولی
ضعیف


نتایج
نظرسنجی ها

رای ها: ۱۶۵
نظرات: ۲